Kemik Ogmentasyonları

Kemik Ogmentasyonları

Kemik Ogmentasyonları

Kemik Ogmentasyonları dental implant uygulanacak bölgede kemik yetersizliği olması durumunda yapılan yeni kemik oluşturma tekniklerine verilen addır.

İmplant uygulaması yapılmadan önce tedavinin yapılacağı bölgede yeterli yükseklik ve hacime sahip kemik yapısı olup olmadığı uzman hekimlerimiz tarafından kontrol edilmektedir.

Kliniğimize tedavi için gelen hastalarımızın sağlıklı bir şekilde implant destekli dişlere sahip olabilmeleri için implantların çevresinin en az 1’er mm. kemik tarafından sarılması gerekmektedir. Yani hastaların implantlarının kullanım süresinin uzaması implant yapılan bölgede yeterli genişlik ve uzunlukta kemik desteği bulunması ile doğru orantılıdır.

Kemik Ogmentasyonları ;

 • İleri yaşta olan hastalarımızda,
 • Travmatik diş çekimi geçmişi olan hastalarımızda,
 • Uzun yıllar dişsiz kalmış hastalarımızda,

implant uygulaması yapılacak bölgede yeterli kemik dokusu bulunmaması halinde kullanılan tedavi yöntemidir.

İmplant uygulaması yapılacak hastalarımızın Kemik Ogmentasyonu tedavisine ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için uzman hekimlerimiz tarafından klinik muayene yapılır. Yeterli kemik dokusunun olup olmaması panoromik röntgenin bilgisayarda özel yazılım programları ile ölçülmesi ile yapılmaktadır. Dental volumetrik tomografide ise (3D) üç boyutlu ölçüm yaparak kemik boyutları ölçülebilir.

Tüm bu işlemler sonrasında uzman hekimlerimiz implant uygulama öncesi yetersiz kemik ölçümü tespit ederse Kemik Oluşturma Yöntemleri uygulanır.

Kemik Ogmentasyonu Nedir? 

Kemik Ogmentasyonu erken yaşta kaybedilen dişler ya da diş eti iltihapları nedeniyle kemik hacminde oluşan azalmaları tefafi etmek için kullanılan bir çene cerrahisi yöntemidir.

Ogmentasyon kelimesinin anlamı çoğaltmaktır. Ogmentasyon yöntemi diş hekimliğinde çene cerrahisinde en sık kullanılan uygulamalardan birisidir. Hastalarda implant uygulaması ve çene estetiği yapılması gerektiğinde diş hekimlerinin en çok başvurduğu yöntemdir.

Hastanın çene kemiğinde diş çekimi ya da farklı bir nedenle erime veya çökmelere bağlı olarak oluşan diş kayıplarını tedavi etmek için uygulanan Kemik Ogmentasyon sayesinde implant için gerekli olan kemik varlığı oluşturulmuş olur.

 

Kemik Ogmentasyonu Çeşitleri Nelerdir? 

Kemik Ogmentasyonu erken yaşta kaybedilen dişler ya da diş eti iltihapları nedeniyle kemik hacminde oluşan azalmaları telafi etmek için kullanılan çene cerrahisi yöntemidir.

Hastaların kendi vücutlarından alınan kemiklerin dışında inorganik materyaller ya da sentetik materyallerle de kemik takviyesi yapılmaktadır. Çoğunlukla alt çene bölgesine yapılan Kemik Ogmentasyonu uygulamasında kemik hacmi yeterli hale getirildikten sonra diğer tedaviler yapılır.

Kemik Ogmentasyonu kullanılarak yeni kemik oluşturma yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Sinüs Lifting (Sinüs Tabanını Yükseltme) : Üst çene arka bölgede kemik yok ise sinüs bölgesine dikey yönde yeni kemik oluşumu sağlanabilen uygulama tekniğidir.
 • Split Osteotom (Sandviç tekniği) : Yetersiz kemik kalınlıklarında kemiği sandviç gibi açıp arasına implantın yerleştirildiği tedavi biçimidir.
 • Box Tekniği : Yapay kemik materyalleri ve termoplastik kalıplama tekniği ile yapılan tedavi yöntemidir.
 • Blok Kemik Oluşturma Tekniği : Çenenin arka bölgesinden ya da kalçadan blok kemik alınıp eksik bölgeye yerleştirilerek yapılan tedavi şeklidir. Parsiyel ya da tüm çene dişsizlikte ileri boyutta kemik eksikliği varsa blok kemik nakli zorunludur. Bu derecede bir operasyon yapılacak ise implant uygulaması öncesi en az altı ay kemik oluşumu için beklemek gerekmektedir. İmplant sonrasında da 3 ay bekleme süresi eklenince yaklaşık dokuz aylık bir tedavi süreci beklenmelidir. Ancak dental implantların ömür boyu ağızda başarı ile kalmasının en önemli faktörü etrafında sağlıklı bir kemiğe sahip olmasıdır.
 • Kemik Tozu Kullanılarak Kemik Eldesi : Bikaç diş eksikliği bulunan hastalara yapılacak implant uygulamalarında en sıklıkla yapılan kemik ogmentasyon işlemidir. Genellikle hayvansal ya da sentetik kemik tozları kullanılır. Kemik tozlarının kullanıldığı seans aynı anda implant yerleştirmek de mümkün olabilir. Kemik tozları bazen hastanın ağzından ayrıca bir yara yaratılmadan da alınabilir. Bu kemik kişinin kendi kemiğidir, otojen kemik diye adlandırılır. Otojen kemik çok daha güvenli olup başarısı suni kemik tozlarına göre çok daha yüksektir. Hekim her zaman otojen kemik ile kemik elde etmek ister ancak bu imkansız ise suni kemik tozları kullanılır.

 

Kemik Ogmentasyonlarının Avantajları Nelerdir? 

 • Kemik Ogmentasyonu yöntemi sayesinde implant uygulamasının başarısı artmaktadır.
 • Bölgedeki çene kemiğinin yeterli miktarda, yoğun, sert ve sağlam olmasını sağlayan kemik ogmentasyonu, geçmişte implant uygulanamayan pek çok olguda artık başarı elde edilmesini sağlamaktadır.
 • Kemik Ogmentasyonu yöntemi implant planlanan kemik bölgesinde kemik kalınlığının yeterli görülmemesi halinde doku ve kemik takviyesi ile doktora ve hastaya avantaj sağlamaktadır.
 • Hastanın kendi kemiklerinden alınan ya da sentetik olarak üretilen kemik greftlerinin yerleştirilmesiyle uygulanan kemik ogmentasyonu işleminde çene kemikleri, kalça kemiği ya da kaval kemiğinden alınan blok yada granül haldeki kemik kullanılabilir. Böylece istenen tedavi için hastanın ağız sağlığı oluşturulmaktadır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba👋
Yardımcı olabilir miyim ?